Çift Anadal Programı Öğretim Planı

Üniversite Senatosunun 02.03.2023 Tarih ve 2023-06-3 Sayılı Karar Eki   EK-5

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ÇİFT ANADAL PROGRAMI 
ÖĞRETİM PLANI
               
I. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS101 Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş Z 3 0 0 3 4
YBS103 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş Z 3 0 2 4 6
YBS107 Yönetim ve Organizasyon Z 3 0 0 3 4
TOPLAM   9 0 2 10 14
TOPLAM KREDİ   10 14
               
II. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS108 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş Z 3 0 2 4 9
TOPLAM   3 0 2 4 9
TOPLAM KREDİ   14 23
               
III. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS201 İşletme Bilişim Sistemleri  Z 3 0 0 3 4
YBS203 Nesneye Yönelik Programlama Z 3 0 2 4 7
TOPLAM   6 0 2 7 11
TOPLAM KREDİ   21 34
               
IV. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS204 Web Tabanlı Uygulama Programlama Z 3 0 2 4 8
YBS202 Araştırma Yöntemleri Z 3 0 0 3 6
TOPLAM   6 0 2 7 14
TOPLAM KREDİ   28 48
               
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS301 Stajı I Z 0 8 0 4 5
YBS305 İş Zekası ve Veri Madenciliği Z 3 0 2 4 4
YBS309 Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı Z 3 0 0 3 3
  Alan Seçmeli Ders I S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli Ders II S 3 0 0 3 5
TOPLAM   12 8 2 17 22
TOPLAM KREDİ   45 70
               
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS302 İşletmelerde Veri İletişimi 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli Ders III S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli Ders IV S 3 0 0 3 5
  Alan Seçmeli Ders V S 3 0 0 3 5
TOPLAM   12 0 0 12 20
TOPLAM KREDİ   57 90
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS401 Stajı II Z 0 8 0 4 5
YBS405 Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi Z 3 0 0 3 4
  Alan Seçmeli Ders VI S 3 0 0 3 5
TOPLAM   6 8 0 10 14
TOPLAM KREDİ   67 104
               
VIII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS404 Proje Z 0 8 0 4 14
TOPLAM   0 8 0 4 14
TOPLAM KREDİ   71 118
               
      KREDİ AKTS      
  Toplam Kredi    71 118      
  Zorunlu Dersler   44 87      
  Seçmeli Dersler    18 30      
  Toplam ders sayısı   21      
  Zorunlu ders sayısı   15      
  Zorunlu Ders Toplam Kredi   62%      
  Seçmeli Ders  Toplam Kredi   25%      
  Alan Seçmeli Ders Sayısı   6      
  Serbest Seçmeli Ders Sayısı   0      
               
ALAN SEÇMELİ DERSLER
V. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS321 Stratejik Yönetim S 3 0 0 3 5
YBS323 İnsan Bilgisayar Etkileşimi S 3 0 0 3 5
YBS325 Bilişim Sektöründe Sosyal ve Etik Konular S 3 0 0 3 5
YBS327 İşletmelerde Karar Destek Sistemleri S 3 0 0 3 5
YBS329 Müşteri İlişkileri Yönetimi S 3 0 0 3 5
VI. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS320 Bulut Teknolojisi ve Bilgi Guvenliği  S 3 0 0 3 5
YBS324 Kurumsal Kaynak Planlama S 3 0 0 3 5
YBS326 Yöneylem Araştırması  S 2 1 0 3 5
YBS328 Örgütsel Davranış S 3 0 0 3 5
YBS330 Web ve Sosyal Medya Analizi S 3 0 0 3 5
               
VII. Yarıyıl
KOD DERSİN ADI Z/S T U L K AKTS
YBS421 E-Ticaret ve E-İş S 3 0 0 3 5
YBS423 Bilgisayar Ağları S 3 0 0 3 5
YBS425 Siber Güvenlik S 3 0 0 3 5
YBS427 Uygulamalı Makine Öğrenme S 1 0 3 3 5
YBS429 Karar Analizi S 3 0 0 3 5
               
ÖN KOŞULLU DERSLER ÖN KOŞUL DERSLERİ
KOD DERSİN ADI KOD   DERSİN ADI
YBS108 Veri Tabanı Sistemlerine Giriş YBS103 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
YBS201 İşletme Bilişim Sistemleri  YBS101 Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş
YBS203 Nesneye Yönelik Programlama YBS103 Algoritmalar ve Programlamaya Giriş
YBS204 Web Tabanlı Uygulama Programlama YBS203 Nesneye Yönelik Programlama
YBS309 Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı YBS101 Bilişim Sistemleri ve Teknolojilerine Giriş
YBS305 İş Zekası ve Veri Madenciliği YBS108  Veri Tabanı Sistemlerine Giriş
YBS326 Yöneylem Araştırması  YBS106 İşletme Matematiği I
YBS302 İşletmelerde Veri İletişimi YBS201 İşletme Bilişim Sistemleri
YBS324 Kurumsal Kaynak Planlama YBS201 İşletme Bilişim Sistemleri
YBS421 E-Ticaret ve E-İş YBS201 İşletme Bilişim Sistemleri
YBS405 Bilişim Sistemleri Proje Yönetimi YBS309 Bilişim Sistemleri Analiz ve Tasarımı
               
 
Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri
KOD DERSİN ADI  Z/S T U L K AKTS
PFE201 Eğitime Giriş  S 3 0 0 3 4
PFE203 Eğitim Psikolojisi  S 3 0 0 3 4
PFE202 Öğretim İlke ve Yöntemleri  S 3 0 0 3 4
PFE204 Öğretim Teknolojileri S 2 0 0 2 3
PFE301 Sınıf Yönetimi  S 2 0 0 2 3
PFE303 Rehberlik ve Özel Eğitim  S 3 0 0 3 4
PFE302 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme S 3 0 0 3 4
PFE401 Özel Öğretim Yöntemleri S 3 0 0 3 4
PFE402 Öğretmenlik Uygulaması S 1 8 0 5 10
  GENEL TOPLAM   23 8 0 27 40