Program Hakkında

Program Hakkında

Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans Programı

Bugün işletmelerin tümünde verinin alınması, işlenmesi, depolanması ve kullanılması amacıyla bilişim sistemleri kullanılmaktadır. İş süreçlerinin her adımında bu sistemlerden en üst düzeyde yarar sağlanması hem işletmenin karlılığı hem de kullanıcı memnuniyeti bakımından önemlidir. Yönetim bilişim sistemleri (YBS) uzmanları yöneticilerin, çalışanların ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bilişim sistemlerinin modellenmesi, iyileştirilmesi, sürdürülmesi ve yönetilmesinde görev almaktadırlar.

2021-2022 akademik yılında ilk öğrencilerini kabul edecek olan lisans programımız bilişim sistemlerinin geliştirilmesinde temel olan kodlama eğitiminin yanısıra işletme teorileri, ekonomi, veri analizi, proje yönetimi, takım çalışması ve liderlik gibi alanlara da odaklanacak şekilde tasarlandı. Ayrıca, öğrencilere problemlere çözüm bulma, son teknolojiye uygun çözümler geliştirme ve bir işletmeyi daha etkili ve yeterli kılma becerilerinin kazandırılması hedeflendi.

Teorik ve uygulamalı eğitimin eşit ağırlıklı olduğu YBS programımızda akademik deneyime ve sektörel deneyime sahip öğretim kadromuz öğrencilere farklı çalışma ağlarına dahil olma imkanı tanıyacaktır. Öğrencilerimiz ayrıca öğrenci sayısının az olması sebebiyle öğretim üyelerimizle direkt irtibat kurma ve daha yakın çalışma imkanına sahip olacaktır.

Üniversitemizin Akademik Gelişim Programı kapsamında öğrencilerimizin Arapça, Almanca, Fransızca dillerine ait eğitim alma imkânı da vardır.

Vizyon ve Misyonumuz

Bilişim teknolojilerinin çok hızlı geliştiği, yenilikler sunduğu ve hayatı kolaylaştırdığı 21. yüzyıl iş dünyasında “teknolojiyi insan hayatını iyileştirmek için kullanabilme donanımına sahip bireyler yetiştirmek” düsturuyla;

 • İşletmelerde bilişim sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, uyarlanması, analiz edilmesi, yönetilmesi ve uygulanması konularında etkin bir şekilde görev alabilecek
 • Bu sistemleri işletmenin çeşitli yönetim ve üretim kademelerindeki karar mekanizmaları ve karar vericileri için güncel, sağlıklı ve güvenli bilgiyi üreterek onları destekleyecek şekilde kullanabilecek
 • Gerektiği takdirde bu sistemlerin güncellenmesini ve diğer sistemlerle entegrasyonunu yaparak sürdürülebilirliklerini sağlayabilecek

etik değerler ışığında, değişimi izleyen ve değişim yaratan, ileri görüşlü, teknik ve analitik donanıma sahip, yeniliklere açık, teknolojiyi takip eden, ülkenin gelişimine katkıda bulunacak ve “Yaşam Boyu Öğrenme ve Sürekli İyileştirme”yi kendisine ilke edinmiş çok yönlü bireyler yetiştirmektir.

Neden 29 Mayıs Yönetim Bilişim Sistemleri

 • Gelişmiş bilgisayar laboratuvarları
 • Araştırma için üniversitemizde bulunan zengin kütüphane
 • Online veri tabanlarına erişim olanağı
 • Erasmus ile Avrupa'da anlaşmalı olduğumuz seçkin üniversitelerde eğitim görebilme olanağı
 • Birçok farklı disiplinde çift anadal ve yandal olanakları
 • Alanında uzman güçlü bir akademik kadro
 • Hem işletme hem de mühendislik bölümleriyle aynı istihdam yelpazesine sahip olması
 • Zorunlu staj ile öğrencinin sektörü tanıması, ilgi ve yeteneğine göre iş hayatına doğru yönlendirilmesi
 • Kaliteli ve çağdaş müfredat yapısı
 • Zengin seçmeli ders havuzları