Program Yeterlilikleri

 • İşletmelerde bilişim sistemlerini geliştirecek düzeyde bilişim ve bu sistemleri yönetecek düzeyde işletme bilgisine sahip olmak
 • Teknik, analitik, yönetsel düşünme ve iletişim yeteneklerine odaklanmak
 • Bilişim teknolojileri temellerine hâkim olmak
 • Yazılım geliştirme mantığına hâkim olmak
 • Telekomünikasyon ağları temellerini anlama ve yönetmek
 • Bilişim sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirmek
 • Veritabanı sistemleri analizi ve tasarımını gerçekleştirmek
 • Kurumsal sistemler ve tedarik zinciri sistemlerinin faydalarına hâkim olmak
 • Yazılım geliştirme sürecini izlemek ve kontrol etmek
 • Teknik bilgisi olmayan kullanıcılar ve üst yönetim ile iletişim sayesinde gereksinimleri belirlemek
 • Gereksinimleri tasarıma dönüştürmek
 • Kullanıcı isteklerini bilişim sistemlerine yansıtmak
 • İş zekâsı uygulamaları ile kurumsal Karar Destek Sistemi geliştirmek